Sáng ngày 23/11/2022, cán bô Đồn Biên phòng CKC Vũng Rô tổ chức Hội Nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và Nghị định 106/NĐ, ngày 06/12/2021 của Chính phủ. Luật Biên phòng Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc Hội khóa ...