Ngày 02/12/2022, đại biểu HĐND xã Hòa Xuân Nam đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hòa Xuân Nam trước kỳ họp thứ năm, HĐND khóa VI, NK 2021 - 2026. Tại buổi tiếp xúc bà con cử tri đã được nghe các vị đại biểu HĐND xã thông qua dự kiến thời gian và ...