Công tác trang trí, vệ sinh môi trường chuẩn bị phục vụ Đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về thăm và làm việc tại Thị xã Đông Hòa (trong đó có thôn Vũng Rô - xã Hòa Xuân Nam), đồng thời chuẩn bị tốt cho việc trang trí đón Tết Dương lịch ...