Chiều ngày 08/12/2022 UBMT TQVN xã Hòa Xuân Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2022.Quang cảnh hội nghịNăm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xuân Nam  và các tổ chức thành viện triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống ...