Bến tàu Không số Vũng Rô mãi là niềm tự hào của quân và dân Phú Yên cũng như của cả dân tộc ta.  Anh hùng LLVT Nhân dân Hồ Đắc Thạnh - Nhân chứng sống, chỉ huy tàu không số 03 lần cập bến an toàn Bến Vũng Rô trong lần thăm khu di tích Bến tàu Không ...