Ngày 03/7/2024, UBND thị xã Đông Hòa ban hành Công văn số 4163/UBND-VHTT v/v tuyên truyền hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Yên (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX năm 2024.Theo đó, tác phẩm dự thi là các tác phẩm báo chí về công tác xây ...