• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử xã Hòa Xuân Nam ........... Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

XÉT HỘ NGHÈO 03 THÔN

KẾT QUẢ BÌNH XÉT HỘ NGHÈO TẠI KHU DÂN CƯ

 

Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND, ngày 31/10/2023 của UBND xã Hòa Xuân Nam về Tuyên truyền công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023.

Thực hiện quy trình rà soát HN, HCN năm 2023, qua thời gian triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, HCN năm 2023, đến nay đã hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2023. Tiến hành họp dân để bình xét HN, HCN, ngày 19/11/2023 tổ chức họp xét tại thôn Hảo Sơn Bắc và Hảo Sơn Nam, ngày 21/11/2023 họp bình xét tại thôn Vũng Rô. Đồng thời, đã niêm yết danh sách ở 03 thôn và UBND xã. Kết quả như sau:

1. Tổng số hộ nghèo toàn xã: 23 hộ, chiếm tỷ lệ 2.24%, trong đó:

- Thôn Hảo Sơn Bắc      : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.37%.

- Hảo Sơn Nam               : 05 hộ, chiếm tỷ lệ 2.02%.

- Vũng Rô                      : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.23%.

 

STT

Họ và tên chủ hộ

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Số nhân khẩu

Tổng điểm

Ghi chú

B1

B2

1

Nguyễn thị Dung

Nữ

1934

Hảo Sơn Bắc

1

120

30

 

2

Đặng Thị Danh

Nữ

1935

Hảo Sơn Bắc

2

115

40

 

3

Nguyễn Thị Sen

Nữ

1963

Hảo Sơn Bắc

2

95

30

 

4

Dương thị Phụng

Nữ

1949

Hảo Sơn Bắc

1

135

30

 

5

Phạm Cư

Nam

1950

Hảo Sơn Bắc

3

130

30

 

6

Đoàn Thị Thu Lan

Nữ

1955

Hảo Sơn Bắc

1

135

30

 

7

Bùi Thị Hiền

Nữ

16/4/1980

Hảo Sơn Bắc

3

100

40

 

8

Nguyễn Thị Lượm

Nữ

1943

Hảo Sơn Bắc

1

140

30

 

9

Trần Thị Xanh

Nữ

1938

Hảo Sơn Bắc

4

130

30

 

10

Ca Thị Nhóm

Nữ

1942

Vũng Rô

1

120

30

 

11

Trần Thị Lệ Anh

Nữ

1959

Vũng Rô

1

120

30

 

12

Bùi Thị Quân

Nữ

1956

Vũng Rô

2

130

30

 

13

Nguyễn Ngọc Anh

Nam

1940

Vũng Rô

1

105

30

 

14

Hoàng Thị Hòa

Nữ

1959

Vũng Rô

1

115

30

 

15

Đào Thái Cường

Nam

9/12/1953

Vũng Rô

2

135

30

 

16

Nguyễn Văn Tịnh

Nam

21/10/1949

Vũng Rô

2

130

30

 

17

Phan Thị Lác

Nữ

1932

Vũng Rô

1

135

30

 

18

Nguyễn Thị Tưởng

Nữ

1940

Vũng Rô

3

125

30

 

19

Nguyễn Lẵng

Nam

1962

Hảo Sơn Nam

2

90

30

 

20

Đặng Đình Lệ

Nam

1942

Hảo Sơn Nam

2

125

30

 

21

Nguyễn Thị Diện

Nữ

1948

Hảo Sơn Nam

2

135

30

 

22

Trần Thị Thu Mai

Nữ

1970

Hảo Sơn Nam

2

125

30

 

23

Ngô Thị Tố Loan

Nữ

1949

Hảo Sơn Nam

2

120

30

 

Tổng cộng: 23 hộ

   

42

   

 

2. Tổng số hộ cận nghèo: 65 hộ, chiếm tỷ lệ 6.33%, trong đó:

- Thôn Hảo Sơn Bắc      : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.37%.

- Hảo Sơn Nam               : 05 hộ, chiếm tỷ lệ 2.02%.

- Vũng Rô                      : 09 hộ, chiếm tỷ lệ 2.23%.

STT

Họ và tên chủ hộ

Giới tính

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ

Số nhân khẩu

Tổng điểm

Ghi chú

 B1

 B2

1

Dương Mộc

Nam

1950

Hảo Sơn Bắc

5

135

20

 

2

Lê Út

Nam

1971

Hảo Sơn Bắc

5

120

20

 

3

Nguyễn Chí Thạnh

Nam

1932

Hảo Sơn Bắc

2

140

10

 

4

Nguyễn Châu

Nam

1945

Hảo Sơn Bắc

1

125

20

 

5

Nguyễn Đại Anh

Nam

1958

Hảo Sơn Bắc

2

130

20

 

6

Nguyễn Thị Thoa

Nữ

1942

Hảo Sơn Bắc

1

130

20

 

7

Nguyễn Thị Phương

Nữ

07/4/1980

Hảo Sơn Bắc

3

130

20

 

8

Trần Đốn

Nam

09/10/1952

Hảo Sơn Bắc

5

130

20

 

9

Nguyễn Thị Lượm

Nữ

01/1/1965

Hảo Sơn Bắc

1

130

10

 

10

Nguyễn Thị Thu Tâm

Nữ

05/6/1985

Hảo Sơn Bắc

3

130

20

 

11

Dương Thị Bích Thọ

Nữ

13/12/1961

Hảo Sơn Bắc

2

135

10

 

12

Trần Thị Bình

Nữ

02/01/1964

Hảo Sơn Bắc

2

135

10

 

13

Lê Thi

Nam

17/01/1952

Hảo Sơn Bắc

1

130

20

 

14

Trịnh Ngọc Tuấn

Nam

1974

Hảo Sơn Bắc

2

135

20

 

15

Lê Ngọc Vũ

Nam

1981

Hảo Sơn Bắc

5

95

20

 

16

Trương Văn Phi

Nam

1987

Hảo Sơn Bắc

6

140

10

 

17

Nguyễn Văn Phúc

Nam

1959

Hảo Sơn Bắc

6

85

20

 

18

Lê Bốn

Nam

1955

Hảo Sơn Bắc

2

140

10

 

19

Nguyễn Chí Cường

Nam

1982

Hảo Sơn Bắc

4

135

20

 

20

Nguyễn Văn Hùng

Nam

10/8/1945

Hảo Sơn Bắc

2

140

20

PSM

21

Nguyễn Điền

Nam

16/7/1951

Hảo Sơn Bắc

2

140

20

PSM

22

Ngô Thị Thu Hiền

Nữ

15/6/1955

Hảo Sơn Bắc

2

140

20

PSM

23

Lê Thị Hương Thảo

Nữ

1982

Hảo Sơn Bắc

5

140

20

PSM

24

Lương Văn Thái

Nam

20/021966

Hảo Sơn Bắc

4

140

10

PSM

25

Dương Văn Long

Nam

1987

Hảo Sơn Bắc

3

135

20

PSM

26

Trần Thị Mai Hương

Nữ

2002

Hảo Sơn Bắc

3

140

20

PSM

27

Trần Văn Minh

Nam

1951

Vũng Rô

4

130

10

 

28

Nguyễn thị Mai

Nữ

1970

Vũng Rô

2

135

10

 

29

Hoàng Thị Huê

Nữ

1948

Vũng Rô

5

120

20

 

30

Nguyễn Văn Tèo

Nam

1977

Vũng Rô

5

125

20

 

31

Nguyễn Ngọc Hiếu

Nam

1967

Vũng Rô

5

135

20

 

32

Lê Ngọc Huy

Nam

1962

Vũng Rô

4

120

10

 

33

Hồ Thị Lượng

Nữ

15/7/1957

Vũng Rô

4

115

10

 

34

Mai Xuân Sấm

Nam

25/3/1951

Vũng Rô

2

130

10

 

35

Tô Thị Thu

Nữ

4/6/1957

Vũng Rô

1

135

10

 

36

Nguyễn Thị Ánh

Nữ

06/9/1958

Vũng Rô

3

120

10

 

37

Nguyễn Thị Sáng

Nữ

2/8/1945

Vũng Rô

1

125

10

 

38

Lê Thị Thừa

Nữ

10/4/1950

Vũng Rô

1

125

10

 

39

Ca Thấy

Nam

1959

Vũng Rô

2

135

10

 

40

Nguyễn Thị Thu

Nữ

27/3/1954

Vũng Rô

1

125

10

 

41

Phan Thị Lắng

Nữ

06/4/1955

Vũng Rô

1

135

10

 

42

Phạm Thị Thuyền

Nữ

16/10/1997

Vũng Rô

7

105

20

 

43

Trần Ngọc Hân

Nam

03/02/1954

Vũng Rô

2

135

20

 

44

Lương Văn Long

Nam

15/11/1971

Vũng Rô

4

125

20

 

45

Nguyễn Thị Thanh Thương

Nữ

07/3/2002

Vũng Rô

2

100

20

 

46

Phạm Thị Hương

Nữ

12/12/1968

Vũng Rô

2

130

20

 

47

Dương Hoài Hận

Nam

1991

Vũng Rô

3

120

20

 

48

Châu Đình Phước

Nam

31/12/1988

Vũng Rô

6

140

20

N 2023

49

Nguyễn Ngọc Lợi

Nam

1979

Hảo Sơn Nam

7

135

10

 

50

Nguyễn Thị Phương

Nữ

1947

Hảo Sơn Nam

2

135

10

 

51

Nguyễn Lâm

Nam

1966

Hảo Sơn Nam

3

130

10

 

52

Đặng Thị Thiệu

Nữ

1979

Hảo Sơn Nam

4

135

10

 

53

Nguyễn thị Phượng

Nữ

1983

Hảo Sơn Nam

6

125

10

 

54

Dương Thị Mai

Nữ

1968

Hảo Sơn Nam

2

135

10

 

55

Phạm Phẻ

Nam

1943 

Hảo Sơn Nam

2

125

20

 

56

Nguyễn Thị Thuận

Nữ

1954

Hảo Sơn Nam

2

135

10

 

57

Huỳnh Tân

Nam

10/10/1954

Hảo Sơn Nam

2

135

10

 

58

Nguyễn Thị Cụt

Nữ

1/1/1960

Hảo Sơn Nam

2

135

10

 

59

Đỗ Thị Mười

Nữ

10/6/1966

Hảo Sơn Nam

2

125

20

 

60

Nguyễn Thị Hồng Đào

Nữ

1952

Hảo Sơn Nam

1

135

10

 

61

Lê Miết

Nam

1947

Hảo Sơn Nam

2

140

10

 

62

Huỳnh Thị Thanh

Nữ

10/8/1950

Hảo Sơn Nam

1

115

20

 

63

Cao Thị Mương

Nữ

1952

Hảo Sơn Nam

1

140

20

N 2023

64

Phạm Thừa

Nam

02/5/1963

Hảo Sơn Nam

3

140

20

PSM

65

Nguyễn Văn Thông

Nam

26/02/1986

Hảo Sơn Nam

5

120

20

PSM

Tổng cộng: 65 hộ

 

 

 

193

 

 

 

 

 

 


Tác giả: Trà Giang
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 6
Hôm qua : 4
Tháng 02 : 189
Năm 2024 : 396
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội