• :
  • :
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử xã Hòa Xuân Nam ........... Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2021) và tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình !
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

HỘI DÔNG DÂN VIỆT NAM QUA CÁC KỲ ĐẠI HỘI

Từ khi thành lập (14-10-1930) đến nay, Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua 7 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội là một mốc lịch sử quan trọng khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp nông dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I (nhiệm kỳ 1988 - 1993)

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ I

 

Đại hội được tổ chức từ ngày 28 - 29/3/1988 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. 

Dự đại hội có 613 đại biểu đại diện cho 11.188.789 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 95 đồng chí. 

Đồng chí Phạm Bái, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ nhiệm kỳ 1988 - 1993

Đồng chí Phạm Bái - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Các đồng chí Hoàng Hồng Thất, Nguyễn Thành Thơ, Cầm Ngoan, Nguyễn Thị Huệ được bầu làm Phó Chủ tịch.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 6 (khóa I) tại Hà Nội, từ ngày 30/10 - 2/11/1991 đã bầu đồng chí Hoàng Hồng Thất, Phó Chủ tịch Thường trực làm Quyền Chủ tịch Hội thay đồng chí Phạm Bái nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 7 (khóa I) tại Hà Nội, họp từ ngày 2 - 5/6/1992 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần), Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Đại hội này, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước - Trường Chinh thay mặt Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương sao Vàng, Huân chương cao quý nhất cho giai cấp nông dân Việt Nam.

 Đại hội đã đánh dấu một mốc son quan trọng trên chặng đường lịch sử vẻ vang gần 6 thập kỷ, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; từ đây, một tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của giai cấp nông dân chính thức được thành lập, có hệ thống tổ chức hoàn chỉnh từ Trung ương đến cơ sở. 

Sự kiện quan trọng này một lần nữa khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng về vị trí, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

2. Đại hội II Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 1993 - 1998)

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ II

 Đại hội được tổ chức từ ngày 15 - 19/11/1993 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Dự đại hội có 600 đại biểu đại diện cho 7.269.982 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 77 đồng chí vào Ban Chấp hành. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ nhiệm kỳ 1993 - 1998

Đồng chí Nguyễn Văn Chính (Chín Cần) - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Thị Huệ được bầu làm Phó Chủ tịch.

 Đây là Đại hội “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động”, là Đại hội của trí tuệ và niềm tin, nơi hội tụ ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. Đại hội đã xác định phương hướng chung là: Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đáp ứng nhu cầu lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân; xây dựng cơ sở hội vững mạnh về mọi mặt, trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào nông dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 2 (khóa II), họp từ ngày 1 - 3/3/1994 tại TP Hồ Chí Minh đã bầu bổ sung đồng chí Lò Văn Inh giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 5 (khóa II), họp tại Hà Nội từ ngày 9 - 10/1/1997 đã bầu đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay đồng chí Nguyễn Văn Chính được bố trí công tác mới.

3. Đại hội III Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 1998 - 2003)

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ III

Đại hội được tổ chức từ ngày 17 - 20/11/1998 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Dự đại hội có 700 đại biểu đại diện cho 7.215.544 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 114 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Đồng chí Nguyễn Đức Triều, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 1998 - 2003

Đồng chí Nguyễn Đức Triều - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu lại giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đồng chí Phó Chủ tịch: Hoàng Diệu Tuyết, Lê Văn Nhẫn, Lê Văn Sang (Hùng Kháng).

 Đại hội đã khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chủ trương của Đảng về đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; đồng thời tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của Hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 3 (khóa III), họp từ ngày 28 - 29/1/2002 tại Hà Nội đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Hữu Mai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 11 (khóa III), từ ngày 17 - 18/6/2003 tại Hà Nội đã bầu bổ sung các đồng chí: Phạm Quang Tôn, Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bạc Liêu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

4. Đại hội IV Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2003 - 2008)

Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV

 Đại hội được tổ chức từ ngày 22 - 25/11/2003 tại Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội. Dự đại hội có 860 đại biểu đại diện cho 8.173.238 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 120 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2003 - 2008

Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ - Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Các đồng chí Phó Chủ tịch: Hoàng Diệu Tuyết, Phạm Quang Tôn, Nguyễn Hữu Mai, Lê Hoàng Minh, Hà Phúc Mịch.

 Đại hội có chủ đề là “Đoàn kết - Đổi mới - Dân chủ - Phát triển”

Đại hội đã xác định phương hướng là: xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt, là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; nâng cao vai trò đại diện của giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 8 (khóa IV), ngày 26/2/2007 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tài chính - Quản trị Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay đồng chí Chủ tịch Vũ Ngọc Kỳ nghỉ hưu theo chế độ.

 5. Đại hội V Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2008 - 2013)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V

Đại hội được tổ chức từ ngày 22 - 25/12/2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình, Hà Nội. 

Dự đại hội có 1.175 đại biểu đại diện cho 9.563.577 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 124 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng tái đắc cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Lê Hoàng Minh, Hà Phúc Mịch, Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Điều được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

 Chủ đề của Đại hội là: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”

Đại hội đã xác định phương hướng là: “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh, là chủ thể trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn; Hội nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế;

 Tham gia có hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao vai trò đại diện giai cấp nông dân; chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 9 (khóa V), ngày 5/7/2012 tại Hà Nội đã bầu bổ sung đồng chí Lại Xuân Môn, Chánh văn phòng Trung ương Hội và đồng chí Nguyễn Hồng Lý, Trưởng ban Dân Vận Tỉnh ủy Bạc Liêu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. 

6. Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2013 - 2018)

Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018

Đại hội được tổ chức từ ngày 30/6 - 03/7/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình-Hà Nội. Dự đại hội có 1.169 đại biểu đại diện cho 9.913.432 cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 122 Ủy viên Ban Chấp hành. 

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường - Ủy viên Trung ương Đảng được tái cử giữ chức Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. 

Các đồng chí Phó Chủ tịch: Nguyễn Duy Lượng, Lều Vũ Điều, Nguyễn Hồng Lý, Lại Xuân Môn.

 Đây là Đại hội của tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Chủ động - Hội nhập - Phát triển bền vững”

Đại hội đã xác định phương hướng là: phát huy vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng kết hợp chặt chẽ công tác tập hợp, tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân, tham gia xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Giám sát, phản biện xã hội và thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với đẩy mạnh hợp tác tăng cường các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ và dạy nghề, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của hội viên, nông dân. Trực tiếp và phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở nông thôn.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 8 (khóa VI), ngày 22/4/2016 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Ngày 24/7/2017, tại TP Hội An, Quảng Nam, Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 12, khóa VI đã bầu ông Phạm Tiến Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn Phòng Trung ương Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Phó Chủ tịch Hội nông dân khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018; chỉ định tham gia Đảng đoàn Hội nông dân Việt Nam.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 9, khóa VI, ngày  28/6/2016, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 13 (khóa VI), ngày 12/1/2018 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 14, khóa VI, ngày 10/4/2018, đồng chí Đinh Khắc Đính-  Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2013-2018.

 7. Đại hội VII Hội Nông dân Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VII

Đại hội được tổ chức từ ngày 11 - 13/12/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Mỹ Đình - Hà Nội. Dự đại hội có 999 đại biểu đại diện cho trên 10,2 triệu cán bộ, hội viên nông dân. Đại hội đã bầu 119 uỷ viên Ban Chấp hành. 

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023

Đồng chí Thào Xuân Sùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VI tái đắc cử giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VII (nhiệm kỳ 2018- 2023).

Các ông Lương Quốc Đoàn, Phạm Tiến Nam, Đinh Khắc Đính tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII; bà Bùi Thị Thơm và ông Nguyễn Xuân Định được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam khóa VII.

 Đại hội với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển” đã xác định phương hướng của nhiệm kỳ là: “Xây dựng Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò của Hội và giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, hiện đại”. 

Đổi mới, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tư vấn, đào tạo nghề hỗ trợ nông dân và Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. 

Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực công tác tốt. Phát triển và nâng cao chất lượng hội viên, phấn đấu hình thành thế hệ người nông dân mới có năng lực quản lý, kỹ năng sản xuất chuyên nghiệp và từng bước trí thức hóa nông dân.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn

Tại Hội nghị Trung ương Hội lần thứ 7 (khóa VII), ngày 29/5/2021 tại Hà Nội đã bầu đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thay đồng chí Chủ tịch Thào Xuân Sùng nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Kỳ họp thứ 9 (khóa VII), ngày 22/6/2022, đồng chí Cao Xuân Thu Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã được bầu làm Uỷ viên Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông Việt Nam khoá VII, nhiệm kì 2018-2023.

Nguồn: Tổng hợp

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu chung
Tổ chức bộ máy
Bản đồ
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá chất lượng cung cấp thông tin như thế nào?
Trang Liên Kết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 8
Hôm qua : 4
Tháng 02 : 191
Năm 2024 : 398
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội