Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
37 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 16.825
Online: 33

Triển khai Kế hoạch số: 55/KH-SLĐTBXH-LĐVL ngày 01/8/2018 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018 thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức 04 khóa “Tập huấn chính sách hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và kỹ năng tuyên truyền” cho cán bộ lãnh đạo và chuyên viên phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; Lãnh đạo và chuyên viên Lao động-Thương binh và Xã hội UBND các xã, phường, thị trấn và cán bộ lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phố và Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Thời gian từ ngày 13-28/9/2018 tại thành phố Tuy Hoà tỉnh Phú Yên.

Nội dung tập huấn nhằm phổ biến các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trang bị nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và đưa chính sách của Nhà nước sớm đến người lao động để họ hiểu biết khi có nhu cầu, nguyện vọng thì họ tham gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài trong đó tập trung các thị trường lao động có thu nhập cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Đài Loan …

Sau khi kết thúc khóa tập huấn, tuyên truyền viên cơ sở ký hợp đồng khoán việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, theo đó mỗi tháng tuyên truyền viên cơ sở tuyên truyền, tư vấn ít nhất 10 người lao động tại địa phương về các chính sách của nhà nước hỗ trợ lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và vận động ít nhất 01 người lao động đủ điều kiện đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được trả thù lao 500.000 đồng./.

Nguyễn Tài Soa

http://soldtbxh.phuyen.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.